Algemene verkoop voorwaarden Vans


Op al onze aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten van koop/verkoop en van opdracht en overige rechtsbetrekkingen zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Kleyn-bedrijven van toepassing zoals hieraan gehecht. Deze algemene voorwaarden zijn tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 11044363 en worden op uw verzoek kosteloos toegestuurd en kunnen tevens worden geraadpleegd op onze website www.kleynvans.com.

Door ondertekening of begin van uitvoering van de opdracht gaat u akkoord met toepasselijkheid van de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Kleyn-bedrijven en verklaart u een exemplaar te hebben ontvangen. Kleyn wijst de toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.
 
Kleyn Vans on Facebook Kleyn Vans on Twitter Kleyn Trucks on Google+ Kleyn Trucks on YouTube Kleyn Trucks on Pinterest Kleyn Vans on LinkedIn