Kan ik bij jullie betalen met een Letter of Credit (L/C)?


Ja, wij accepteren een 'geconfirmeerd onherroepelijke L/C' als betaling. Uw bank zal het aankoopbedrag overmaken als wij hebben aangetoond dat de door u gekochte voertuigen op transport zijn gegaan. U krijgt op deze manier nog meer zekerheid.

Wat is een letter of credit

Bij een Letter of Credit verplicht de bank van de klant zich om de verkopende partij te betalen tegen inlevering van vooraf overeengekomen documenten. In dit geval tonen wij bij de bank aan dat de door u gekochte voertuigen op transport zijn gegaan. Wanneer deze volledig voldoen aan de in de Letter of Credit genoemde voorwaarden, zal de bank voor u tot betaling overgaan. Het is dus een betalingsconditie die meer zekerheid biedt bij een transactie.  Een Letter of Credit wordt ook wel documentair krediet of accreditief genoemd.

Waarom kiest u voor een Letter of Credit? (L/C)

Het gebruik van een L/C heeft de volgende voordelen:
 • Zekerheid van betaling bij levering van goederen,
 • Zekerheid van levering van goederen bij betaling,
 • Zekerheid dat geen betaling plaatsvindt voordat de vereiste documenten gecontroleerd en akkoord zijn.
 • De mogelijkheid om langere betalingstermijnen af te spreken tegen een rentevergoeding,
 • De mogelijkheid om de betaling tegen rentevergoeding uit te stellen. Dit heet deferred payment.

Welke partijen zijn allemaal betrokken bij een L/C.

 • Degene die het krediet opent bent u de koper van een voertuig.
 • De bank waar het krediet geopend wordt.
 • De begunstigde zijn wij waar u het voertuig koopt.
 • De confirmerende bank, de Rabobank.

Hoe verloopt een betalingsprocedure bij een betaling met een Letter of Credit

 • Wij sluiten een overeenkomst met u dat voor de betaling een L/C wordt geopend ten gunste van ons.
 • U verzoekt uw bank om een krediet te openen waarin wij als begunstigde worden genoemd. In het krediet wordt exact omschreven welke documenten wij moeten leveren en aan welke eisen deze moeten voldoen.
 • Uw bank zendt het krediet ter advisering aan onze confirmerende bank bank. Daarna worden wij door onze bank verzocht om de documenten (bevestiging van daadwerkelijk transport) te overleggen, waarna betaling plaatsvindt.
Hulp nodig? Bel me! Skype Bel mij terug
Kleyn Vans on Facebook Kleyn Vans on Twitter Kleyn Trucks on Google+ Kleyn Trucks on YouTube Kleyn Trucks on Pinterest Kleyn Vans on LinkedIn